Infographic: Chiều dài và cân nặng thai nhi theo từng tháng

Mẹ hãy cùng iPREG tìm hiểu sự phát triển về chiều dài và cân nặng của bé xuyên suốt thai kỳ. Nắm được các…
Infographic: Chiều dài và cân nặng thai nhi theo từng tháng

Mẹ hãy cùng iPREG tìm hiểu sự phát triển về chiều dài và cân nặng của bé xuyên suốt thai kỳ. Nắm được các số liệu giúp mẹ có những phương pháp vận động, bổ sung dinh dưỡng, thai giáo phù hợp, để con có thể phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ.
Xem chi tiết tại: Bảng chiều dài và cân nặng thai nhi theo chuẩn quốc tế

Chiều dài và cân nặng thai nhi Infographic

Infographic liên quan

  • Infographic: Sự gia tăng kích thước chu vi bụng mẹ bầu theo tháng

Mẹ hãy cùng iPREG tìm hiểu sự phát triển về chiều dài và cân nặng của bé xuyên suốt thai kỳ. Nắm được các số liệu giúp mẹ có những phương pháp vận động, bổ sung dinh dưỡng, thai giáo phù hợp, để con có thể phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ.
Xem chi tiết tại: Bảng chiều dài và cân nặng thai nhi theo chuẩn quốc tế

Chiều dài và cân nặng thai nhi Infographic

Infographic liên quan

  • Infographic: Sự gia tăng kích thước chu vi bụng mẹ bầu theo tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *