iPREG
Huyết áp tăng, giảm ảnh hưởng gì tới sức khỏe mẹ bầu?

Để có thai kỳ khỏe mạnh, huyết áp là yếu tố mẹ không được coi nhẹ. Cao huyết áp hay tụt huyết áp sẽ rất nguy hiểm khi mang thai.

Chi tiết