iPREG
Mang thai tháng thứ 6 – Theo dõi hành trình khôn lớn của “bé yêu”

Sự phát triển của thai nhi trong tháng thứ 6 thai kì. Tổng hợp các vấn đề về sức khỏe và các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất.

Chi tiết