iPREG
Infographic: Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 0-8 tuổi chi tiết

iPREG tổng hợp danh mục các vắc xin cần tiêm cho trẻ từ 0-8 tuổi chi tiết nhất. Mẹ hãy tham khảo để lên kế hoạch tiêm chủng cho con khoa học.

Chi tiết
Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi chi tiết nhất

Để giúp con phòng tránh các bệnh nguy hiểm một cách hiệu quả, mẹ hãy tham khảo lịch tiêm chủng chi tiết nhất cho trẻ dưới 2 tuổi của iPREG.

Chi tiết