iPREG
Thai nhi đã phát triển ra sao ở tháng thứ 4 thai kỳ?

Tháng thứ 4 thai kì, thai nhi đã phát triển như thế nào? Cơ thể mẹ có những thay đổi gì? Mẹ cùng đọc và làm rõ nhé!

Chi tiết