iPREG

Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. Bằng cách sử dụng website...

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Bằng cách sử dụng website iPREG.vn, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chúng tôi đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, hãy đóng cửa sổ trình duyệt của bạn.

iPREG Organization có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web iPREG.vn có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Trang web không cung cấp lời khuyên y tế

Nội dung của website iPREG.vn, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác do iPREG tạo ra hoặc lấy từ người cấp phép của iPREG và các tài liệu khác có trên website iPREG.vn (gọi chung là “Nội dung”) chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung không nhằm thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ chuyên môn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Đừng bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc trên website iPREG.vn.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể phải cấp cứu y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 115 ngay lập tức. iPREG không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến cụ thể nào hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên website. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi iPREG, nhân viên của iPREG, những người khác xuất hiện trên website theo lời mời của iPREG, hoặc những khách truy cập khác vào website,… bạn sẽ hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên biết rằng website này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

Nội dung được đăng trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền ở Việt Nam và ở nước ngoài. iPREG cho phép bạn xem hoặc tải xuống một bản sao của Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn nếu bạn bao gồm thông báo bản quyền nằm ở cuối tài liệu, ví dụ: “© 2019, iPREG Organization. Mọi quyền được bảo lưu” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác có trong Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào về việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên website iPREG.vn có thể được bao gồm ở những nơi khác trong trang web và được đưa vào Điều khoản và Điều kiện này bằng cách tham chiếu.

Tiêu đề Nội dung vẫn thuộc về iPREG hoặc các nhà cấp phép của iPREG. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng khác có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của iPREG. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho iPREG và các nhà cấp phép của nó.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao mà bạn đã tạo ra từ bất kỳ phần nào của Nội dung.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Liên kết đến các Trang khác

iPREG có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. iPREG cũng có thể chọn các trang web nhất định làm câu trả lời ưu tiên cho các cụm từ tìm kiếm bạn nhập và iPREG có thể đồng ý cho phép các nhà quảng cáo trả lời các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. iPREG không đề xuất và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. iPREG không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang của bên thứ ba được liên kết, các trang được đóng khung trong website iPREG.vn, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. iPREG không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp điều trị nào được quảng cáo trên website iPREG.vn. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Chính sách Quảng cáo và Chính sách Nhà tài trợ của chúng tôi.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho iPREG, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của nó, vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp nào bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, dẫn đến từ, hoặc bị cáo buộc là do: (a) việc bạn sử dụng Trang web, (b) bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng hoặc tải lên, (c) việc bạn sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào, hoặc (d) việc bạn vi phạm các Điều khoản này và Điều kiện.
Chung

iPREG có trụ sở tại Việt Nam. Quyền truy cập vào Nội dung có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập vào website iPREG.vn từ bên ngoài Việt Nam, bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của mình.
Các điều khoản sau đây vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì: Trách nhiệm pháp lý, Nội dung do người dùng gửi, Nội dung do người dùng gửi – tệp hình ảnh, video, âm thanh, Bồi thường, Thẩm quyền và Toàn bộ Thỏa thuận.

Quyền hạn

Bạn đồng ý rõ ràng rằng quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào với iPREG, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng. Khi có những tranh chấp, chúng tôi sẽ căn cư theo luật pháp Việt Nam để tiến hành quá trình tố tụng.

Thông báo về thủ tục gỡ bỏ trong trường hợp iPREG vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ website vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập vào đó) khỏi trang web này bằng cách liên hệ với iPREG (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau:

  • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả tác phẩm và nếu có thể, hãy bao gồm bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm.
  • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL của tài liệu hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác sẽ cho phép chúng tôi xác định tài liệu.
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail (nếu có) của bạn.
  • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và cho biết rằng “sẽ bị phạt nếu khai man”, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
  • Chữ ký hoặc hình thức điện tử tương đương từ chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

iPREG, ORG
• Cơ quan: Trụ sở chính
• Địa chỉ: Tầng 5, 41 Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
• Postcode: 129090
• Điện thoại: +84 369 345 678
• Email: contact@ipreg.vn

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, iPREG duy trì chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, những người đăng ký và chủ tài khoản của Trang web là những người vi phạm nhiều lần.

Hoàn thành thỏa thuận

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một “thông báo pháp lý” cụ thể trên website iPREG.vn, các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách Bảo mật của iPREG tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và iPREG về việc sử dụng website iPREG.vn và Nội dung.