iPREG

Điều khoản bổ sung

Nội dung trên website iPREG.vn, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác có trên chỉ dành cho...

Nội dung trên website iPREG.vn, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác có trên chỉ dành cho mục đích thông tin (chúng tôi chỉ cung cấp thông tin dưới dạng tham khảo cho bạn đọc). Tất cả nội dung trên website không nhằm thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Bạn hãy luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ chuyên môn nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Tuyệt đối không được dừng các kiểm tra y tế khi bạn đọc những thông tin có trên iPREG.vn.

Trong trường hợp bạn cần phải gọi cấp cứu hoặc các dịch vụ y tế khác, đừng chần chừ gọi ngay 115. iPREG không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, sản phẩm, quy trình, ý kiến cụ thể nào hoặc khi bạn dựa vào các thông tin có thể được đề cập trên trang web của chúng tôi. Việc bạn phụ thuộc vào bất kỳ thông tin trên website iPREG.vn, nhân viên của iPREG, những người khác xuất hiện trên trang web dưới dạng bình luận, thành viên,… chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sức khỏe của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải hoàn toàn chịu rủi ro.