Copywriter: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Nguyễn Trịnh Thanh Trúc hiện là sinh viên năm cuối Đại học Y Dược Cần Thơ, Trúc cũng tham gia khóa học Content King…
Copywriter: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Copywriter: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Nguyễn Trịnh Thanh Trúc hiện là sinh viên năm cuối Đại học Y Dược Cần Thơ, Trúc cũng tham gia khóa học Content King tại Vietmoz. Hiện Trúc đang tiếp tục học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa và là CTV tại iPREG.

Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Công việc của Nguyễn Trịnh Thanh Trúc tại iPREG

 1. Tiếp nhận yêu cầu nội dung từ đội ngũ bác sĩ.
 2. Phân tích nội dung từ đó đưa ra ý tưởng cho bài viết.
 3. Lên sườn nội dung cho bài viết, gửi lại cho đội ngũ quản trị iPREG kiểm tra.
 4. Tiến hành soạn thảo nội dung.
 5. Giao lại nội dung đã soạn thảo cho bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi đăng tải lên website.
 6. Trúc hiện phụ trách chuyên mục: Sinh nở của iPREG.

Thông tin liên hệ

 • Phone: 0941712701
 • Email: trucipreg@gmail.com
 • Facebook: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc
 • Địa chỉ: Châu Đốc, An Giang

Theo dõi các bài viết được đăng tải bởi Nguyễn Trịnh Thanh Trúc tại đây. Tìm hiểu đội ngũ Copywriter của iPREG tại đây.

Copywriter: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Nguyễn Trịnh Thanh Trúc hiện là sinh viên năm cuối Đại học Y Dược Cần Thơ, Trúc cũng tham gia khóa học Content King tại Vietmoz. Hiện Trúc đang tiếp tục học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa và là CTV tại iPREG.

Nguyễn Trịnh Thanh Trúc Portfolio

Công việc của Nguyễn Trịnh Thanh Trúc tại iPREG

 1. Tiếp nhận yêu cầu nội dung từ đội ngũ bác sĩ.
 2. Phân tích nội dung từ đó đưa ra ý tưởng cho bài viết.
 3. Lên sườn nội dung cho bài viết, gửi lại cho đội ngũ quản trị iPREG kiểm tra.
 4. Tiến hành soạn thảo nội dung.
 5. Giao lại nội dung đã soạn thảo cho bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi đăng tải lên website.
 6. Trúc hiện phụ trách chuyên mục: Sinh nở của iPREG.

Thông tin liên hệ

 • Phone: 0941712701
 • Email: trucipreg@gmail.com
 • Facebook: Nguyễn Trịnh Thanh Trúc
 • Địa chỉ: Châu Đốc, An Giang

Theo dõi các bài viết được đăng tải bởi Nguyễn Trịnh Thanh Trúc tại đây. Tìm hiểu đội ngũ Copywriter của iPREG tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *