iPREG

Chính sách sửa chữa

iPREG cam kết sửa chữa hoặc làm rõ nội dung gốc khi xét thấy cần thiết. Chúng tôi thực hiện hành động ngay lập...

iPREG cam kết sửa chữa hoặc làm rõ nội dung gốc khi xét thấy cần thiết. Chúng tôi thực hiện hành động ngay lập tức để chỉnh sửa ngay cả những lỗi nhỏ như chính tả, ngữ pháp hoặc thay đổi văn phong. Bởi vì những thay đổi về phong cách không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung, những loại thay đổi về “phong cách” đó sẽ được cập nhật trên trang của chúng tôi mà không cần thông báo.

Nếu chúng tôi xác định được các lỗi có liên quan đến nội dung, chúng tôi sẽ cập nhật nội dung và ghi chú các sửa chữa đó trên trang này trong sáu mươi (60) ngày sau khi sửa bằng cách liên kết đến phiên bản đã sửa của bài viết gốc và ghi chú sửa ở đây để bạn tham khảo . Chính sách chỉnh sửa này chỉ áp dụng cho nội dung gốc của iPREG, bao gồm nhưng không giới hạn ở tin tức, bài báo nổi bật hoặc tài liệu tham khảo y tế gốc. Bất kỳ chỉnh sửa nào đối với nội dung được cấp phép hoặc của bên thứ ba là trách nhiệm của nhà xuất bản.

Nếu bạn tin rằng bạn đã tìm thấy lỗi trong bất kỳ nội dung nào của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết “Liên hệ với chúng tôi” ở phần chân trang.