iPREG

Chính sách quảng cáo

iPREG chấp nhận quảng cáo trên website iPREG.vn từ các bên thứ ba (“Nhà quảng cáo”), có thể bao gồm biểu ngữ, huy hiệu,...

iPREG chấp nhận quảng cáo trên website iPREG.vn từ các bên thứ ba (“Nhà quảng cáo”), có thể bao gồm biểu ngữ, huy hiệu, quảng cáo theo ngữ cảnh và nội dung do Nhà quảng cáo tạo hoặc cung cấp (gọi chung là “Quảng cáo” hoặc “Quảng cáo”). Ngoài ra, như được sử dụng trong chính sách này, các thuật ngữ “Quảng cáo” và “Quảng cáo” bao gồm biểu ngữ, mô-đun, liên kết, trang web nhỏ của bên thứ ba, quảng cáo gốc và nội dung khác do hoặc đại diện cho Nhà quảng cáo cung cấp. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan của Quảng cáo của họ. Các nguyên tắc sau đây đã được iPREG thiết lập để điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của Quảng cáo trên các sản phẩm trong website iPREG.vn hướng đến người tiêu dùng, mà chúng tôi gọi trong Chính sách này là ” iPREG Thuộc tính Người tiêu dùng”, và hướng đến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, mà chúng tôi gọi là” Thuộc tính Chuyên nghiệp iPREG “.

Các nguyên tắc trong chính sách này chi phối các vấn đề như chấp nhận Quảng cáo của iPREG, cách Quảng cáo được hiển thị trên website iPREG.vn và việc xóa Quảng cáo iPREG.vn. iPREG có toàn quyền quyết định đối với việc giải thích và thực thi chính sách này và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Quảng cáo trên website iPREG.vn. iPREG có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng chính sách đã sửa đổi lên Thuộc tính iPREG hiện hành.

iPREG có toàn quyền quyết định các loại Quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên website iPREG.vn, và trong mọi trường hợp, việc chấp nhận bất kỳ Quảng cáo nào của iPREG sẽ không được coi là sự chứng thực đối với (các) sản phẩm và / hoặc (các) dịch vụ được quảng cáo hoặc cho công ty quảng cáo, sản xuất, phân phối hoặc quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ.

iPREG sẽ không cố ý chấp nhận Quảng cáo mà theo ý kiến ​​của iPREG, không chính xác và có lợi về mặt thực tế.

Có một số danh mục Quảng cáo nhất định mà iPREG sẽ không cố ý cho phép trên website iPREG.vn bất cứ lúc nào. Những danh mục này bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

 • Sản phẩm bất hợp pháp, ‘bị phản đối’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’ (iPREG có quyền xác định thế nào là ‘bị phản đối’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’).
 • Tài liệu gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp, gây hiểu lầm hoặc xúc phạm.
 • Tài liệu xuyên tạc, nhạo báng, phân biệt đối xử (thực hay ngụ ý) hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hoặc bất kỳ trạng thái nào khác được coi là không phù hợp với website iPREG.vn.
 • Rượu.
 • Vũ khí, súng cầm tay, đạn dược hoặc pháo hoa.
 • Bài bạc.
 • Nội dung khiêu dâm hoặc các chủ đề liên quan.
 • Sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp.
 • Tài liệu trực tiếp quảng cáo sản phẩm đến hoặc nhằm thu hút trẻ em dưới 13 tuổi.
 • Phương tiện hoặc tin nhắn cho hoặc tham chiếu trò chơi điện tử hoặc nội dung được xếp hạng “M”.
 • Yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ không hợp lý, không chắc chắn hoặc bất thường.
 • Yin nhắn phương tiện hoặc hình ảnh nhấp nháy hoặc nhấp nháy.
 • Phương tiện truyền thông hoặc tin nhắn có chứa “phép màu” giảm cân không có cơ sở chứng minh hoặc các tuyên bố phóng đại khác về chữa bệnh.
 • Đơn vị quảng cáo bắt chước các chức năng của máy tính hoặc chỉ ra một cách lừa dối một máy tính hoặc chức năng khác mà người dùng bình thường có thể coi là lý do để nhấp vào đơn vị.

iPREG nhận ra và duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa Quảng cáo và nội dung biên tập của iPREG. Tất cả Quảng cáo trên website iPREG.vn sẽ được xác định rõ ràng và rõ ràng. iPREG sẽ không cho phép bất kỳ Quảng cáo nào trên website iPREG.vn không được xác định với nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà quảng cáo của chúng tôi”, “Thông tin từ ngành” hoặc chỉ định tương tự cho thấy rằng Quảng cáo đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho một Nhà quảng cáo.

Một nhấp chuột vào Quảng cáo chỉ có thể liên kết người dùng cuối với trang web của Nhà quảng cáo hoặc đến khu vực nội dung được tài trợ có liên quan trên Thuộc tính iPREG.

iPREG giữ độc quyền xác định cách bất kỳ và tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin cụ thể theo từ khóa hoặc chủ đề được hiển thị trên Thuộc tính iPREG D dựa trên kết quả tìm kiếm được iPREG phân phối. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị cùng với nguồn của nó, ví dụ: ” Sinh nở” hoặc “Thai kì”. Nếu Quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nó sẽ được gắn nhãn như vậy. Ngoài ra, iPREG cung cấp một khu vực riêng biệt trên trang kết quả tìm kiếm của các Thuộc tính Người tiêu dùng iPREG nhất định chỉ hiển thị Quảng cáo.

Như được mô tả trong siêu liên kết “Quảng cáo của Google” trong phần Quảng cáo của Google trên các trang Tìm kiếm thuộc tính người tiêu dùng iPREG hiện hành, những “Quảng cáo của Google” này là Quảng cáo đã được mua bởi các công ty muốn liên kết đến trang web của họ xuất hiện liền kề kết quả tìm kiếm theo các thuật ngữ cụ thể.

iPREG có quyền quyết định bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình về việc chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc xóa Quảng cáo khỏi website iPREG.vn.