iPREG

Chính sách bảo mật

iPREG hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư thông tin cá nhân đối với người dùng. Chính sách Bảo mật này sẽ cho...

iPREG hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư thông tin cá nhân đối với người dùng. Chính sách Bảo mật này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên iPREG.vn. Nó sẽ giải thích các lựa chọn của bạn về cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi mong bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thành phần trên website iPREG.vn bao gồm cả các bài viết về sức khỏe và hàng hóa. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng iPREG, là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Điều khoản Sử dụng iPREG, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này và Chính sách Cookie của iPREG và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn tại Việt Nam nơi chúng tôi đặt trụ sở.

Thông tin được thu thập về bạn

Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như chuyên mục Q&A) không giữ lại thông tin cá nhân của bạn, trong khi những Dịch vụ khác (chẳng hạn như phần bình luận hoặc khu vực mua bán đồ dùng cho mẹ bầu và trẻ em) lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho iPREG, chúng tôi vẫn sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các nội dung trên website iPREG.vn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về người dùng của mình từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, nhưng một số Dịch vụ nhất định yêu cầu bạn đăng ký với iPREG để chúng hoạt động bình thường (chẳng hạn như mục mua bán đồ dùng). Nếu bạn chọn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện có với iPREG hoặc truy cập các dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản tại iPREG. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi đến iPREG.

Dịch vụ tương tác

Một số dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như chuyên mục hỏi đáp trên iPREG, có tính tương tác và có thể yêu cầu bạn gửi thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với các thông tin khác như tuổi và giới tính của bạn. Bạn không bắt buộc phải đăng ký với iPREG để sử dụng phần này và nếu bạn đã đăng ký với iPREG, chúng tôi không liên kết thông tin mà bạn gửi cho chuyên mục hỏi đáp với thông tin đăng ký mà bạn đã cung cấp trước đó.

Bản tin Email

Bất kì thời điểm nào bạn truy cập iPREG.vn, bạn cũng có thể cung cấp thông tin về địa chỉ email của mình cho chúng tôi. Mục đích của việc làm này là giúp chúng tôi có thể kịp thời chuyển tới bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất chẳng hạn như các bài viết về sức khỏe bà bầu, các chương trình khuyến mãi, giảm giá ở mục mua bán. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi tới bạn các thông tin của bên thứ 3 nếu chúng tôi cảm thấy là phù hợp với nhu cầu của bạn. Đồng nghĩa với đó, nếu bạn đăng ký nhận tin của chúng tôi từ bên thứ 3, bạn cũng cần hợp tác với các chính sách bảo mật chúng tôi nêu ra ở đây.

Email bạn gửi đến iPREG

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi đến iPREG qua email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, đừng gửi chúng qua email tới iPREG.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ, iPREG tự động thu thập và lưu trữ trong nhật ký máy chủ thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc mã định danh thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm cả URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin của bạn về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tương tác với quảng cáo, nhấp chuột và ngày giờ được liên kết).

Dữ liệu vị trí địa lý chính xác

Khi bạn truy cập website iPREG.vn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động hoặc máy tính của bạn cung cấp. Chúng tôi làm như vậy để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn bao gồm cả quảng cáo dựa trên vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí của mình thông qua cài đặt thiết bị. Để thay đổi cài đặt vị trí trên thiết bị của bạn, vui lòng sử dụng trình cài đặt trên thiết bị bạn đang sử dụng.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ. “Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập iPREG.vn, cho phép nhận dạng trình duyệt của bạn, thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm số nhận dạng di động và “đèn hiệu web” là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là “GIF rõ ràng” hoặc “pixel web”) được nhúng trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (máy chủ này có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác). Thông tin được thu thập bởi các công nghệ theo dõi đó có thể được kết hợp với thông tin khác mà đối tác của chúng tôi có quyền truy cập, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn, để chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu, bằng điện tử hoặc bằng thư trực tiếp, mà bạn có thể quan tâm.

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn khi bạn sử dụng trang web iPREG.vn, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp iPREG phân phối quảng cáo trên các trang web của chúng tôi và của bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn. iPREG có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên các trang do chúng tôi sở hữu và các trang web bên thứ ba khác dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi được biết bởi iPREG hoặc các bên thứ ba này. Hai trong số các bên thứ ba mà iPREG hợp tác là Google và Facebook. Ngoài việc sử dụng thông tin mà nó thu thập để thực hiện các dịch vụ cho iPREG, Google cũng có thể sử dụng thông tin đó như được mô tả trong chính sách bảo mật của mình. Để xem cách Google có thể sử dụng thông tin thu thập được thông qua việc chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google trên iPREG.vn, hãy truy cập https://www.google.com/policies/privacy/partners. Mặc dù Facebook không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho iPREG, nhưng Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có về bạn và nó thu thập các dịch vụ thực hiện cho iPREG (có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong chính sách bảo mật của nó có sẵn tại https://www.facebook.com/about/privacy.

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ cá nhân hóa và quảng cáo nhất định được mô tả ở đây, khi bạn sử dụng website iPREG.vn của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, địa chỉ IP hoặc thông tin về trình duyệt hoặc hoạt động của bạn hệ thống, với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, LiveRamp Inc. và các chi nhánh của nó, có thể liên kết thông tin nhân khẩu học hoặc dựa trên sở thích với trình duyệt của bạn. Để chọn không sử dụng, hãy truy cập https://liveramp.com/opt_out/.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên website iPREG.vn của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng các công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên website iPREG.vn để cung cấp cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên website iPREG.vn của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách cookie và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, vui lòng đọc chính sách Cookie của chúng tôi.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào?

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp, cải tiến và tạo dịch vụ mới.
 • Để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về trang web và dịch vụ tại iPREG.
 • Để nhận được phản hồi của bạn về các trang web và dịch vụ tại iPREG.
 • Để gửi cho bạn các tin nhắn điện tử an toàn và email được cá nhân hóa liên quan đến lợi ích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và khuyến mãi từ iPREG.
 • Để phân tích thống kê các xu hướng cũng như hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập các khu vực của trang iPREG.vn, cách dịch vụ đang được sử dụng và số lượng email được nhận và mở.
 • Để cung cấp cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học và sở thích tương tự nội dung phù hợp hơn, bao gồm tất cả quảng cáo cả trên iPREG.vn.
 • Để cung cấp các dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng.
 • Để phát hiện và bảo vệ khỏi gian lận và các mối đe dọa khác đối với dịch vụ và người dùng của chúng tôi.
 • Để xác định các vấn đề với dịch vụ.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây.
 • Để quản lý tài khoản của bạn.

Ngoài ra, iPREG có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

iPREG có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng dịch vụ, đồng thời bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Ví dụ: thông tin mà iPREG thu thập về bạn có thể được iPREG kết hợp với thông tin khác có sẵn cho iPREG thông qua các bên thứ ba nhằm mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, thông tin này không thể được xác định lại cho một người dùng cá nhân tại website iPREG.vn, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Các công ty và nhà thầu làm việc với iPREG

iPREG làm việc với các công ty và nhà thầu bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ hoạt động trên website iPREG.vn, bao gồm cả những công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý và triển khai email, rút ​​thăm trúng thưởng và cuộc thi quản trị, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Các nhà thầu của iPREG đôi khi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho iPREG. Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu các nhà thầu của chúng tôi không được sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng hạn chế cho iPREG.

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, những người có thể thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp iPREG phân phối quảng cáo trên website iPREG.vn cũng như bên thứ ba các trang web, như được mô tả thêm trong chính sách Cookie của chúng tôi.

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo nhất định được cung cấp cho bạn thông qua website iPREG.vn được phục vụ trên hoặc chứa các liên kết đến các trang web được lưu trữ và điều hành bởi một công ty không phải iPREG (“Trang web của bên thứ ba”). iPREG không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ cho các trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba này đều không tuân theo chính sách bảo mật này. iPREG không xác nhận và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web của bên thứ ba này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web của bên thứ ba để hiểu cách trang web của bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin của bạn. iPREG cố gắng làm cho bạn thấy rõ khi bạn rời khỏi webiste iPREG.vn và vào trang web của bên thứ ba, bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc thông báo cho bạn trên website iPREG.vn trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy một cụm từ như “Được hỗ trợ bởi” hoặc “liên kết với” theo sau là tên của một công ty không phải iPREG, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải iPREG.

Chúng tôi cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên website iPREG.vn, cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội liên quan, ví dụ: để chia sẻ một bài báo. Các tiện ích con này có thể thu thập dữ liệu duyệt web mà bên thứ ba đã cung cấp tiện ích con nhận được và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình trực tiếp với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ pháp luật, quy định và yêu cầu thực thi pháp luật

Để hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: (1) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để đối phó với một mối đe dọa thể chất đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả bên dưới.

Cách thông tin của bạn được bảo mật và lưu giữ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Bất chấp những nỗ lực của iPREG để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng một bên thứ ba trái phép có thể tìm cách xâm phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình hoặc hướng dẫn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng không thể xóa từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho iPREG khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ. Xem “Lựa chọn và Quyền của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Lựa chọn và Quyền của bạn

Cập nhật / Xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được iPREG sử dụng như được cung cấp trong chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng trang web của iPREG. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang tại webiste iPREG.vn.

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với iPREG về thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của iPREG. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi và nếu có thể khỏi phương tiện dự phòng của chúng tôi. Bạn nên biết rằng không thể loại bỏ từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho iPREG khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ.

Khi bạn đăng ký nhận thông báo qua email cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email của chúng tôi, hoặc bất kỳ lúc nào, bạn có thể chọn không nhận các bản tin bổ sung hoặc các thông báo email khác từ iPREG hoặc các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ của chúng tôi.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin email bằng cách

Thực hiện theo các hướng dẫn có ở cuối bản tin và sử dụng liên kết “Hủy đăng ký” có trong email.

Đăng nhập vào website iPREG .vn và bỏ chọn các bản tin mà bạn không muốn nhận nữa trong phần “Hồ sơ của tôi”.

Tất cả các email quảng cáo mà iPREG gửi kèm theo các cơ hội từ iPREG hoặc với các ưu đãi hoặc tài liệu thông tin từ iPREG thay mặt cho các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận thêm các email loại đó trong tương lai từ iPREG trừ khi bạn đăng ký lại.

Cookies

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được đặt để từ chối Cookie. Hầu hết các trình duyệt cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối Cookie trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chọn không sử dụng Cookie.

Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích

Để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các lựa chọn về quyền riêng tư của mình, chúng tôi đã triển khai cơ chế chọn không tham gia được DAA (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số) phê duyệt cho quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của website iPREG.vn, bạn sẽ thấy biểu trưng Lựa chọn Quảng cáo (trông giống như sau: Lựa chọn Quảng cáo). Bằng cách nhấp vào biểu tượng đó trên website iPREG.vn, bạn sẽ thấy một cửa sổ xác định tất cả các công ty mà iPREG sử dụng để hướng các quảng cáo phù hợp cho bạn, cũng như trên các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo phù hợp này khỏi iPREG, bạn có thể quản lý những quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng lựa chọn ngừng quảng cáo phù hợp của bạn dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn không tham gia một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối của mình áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động cũng như vui lòng chọn không tham gia máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và vị trí nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Website iPREG.vn không phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” trình duyệt web.

Chọn không tham gia di động

Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong cài đặt của thiết bị iOS hoặc “Chọn không tham gia Cá nhân hóa quảng cáo” trong cài đặt thiết bị Android của bạn. Điều này sẽ không ngăn bạn nhìn thấy quảng cáo, nhưng sẽ hạn chế việc sử dụng số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách từ chối cookie trên thiết bị cụ thể của mình, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Website iPREG.vn không được thiết kế hoặc nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. iPREG không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết dưới 13 tuổi. Phụ huynh hoặc người giám hộ chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin đăng ký được giữ an toàn và thông tin được gửi là chính xác. Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải thích và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào được cung cấp thông qua iPREG cho trẻ vị thành niên.

Liên hệ với iPREG về thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư của bạn

Vui lòng gửi email cho chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cuối mỗi trang của iPREG.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại:

iPREG, ORG

 • Cơ quan: Trụ sở chính
 • Địa chỉ: Tầng 5, 41 Phú Đô, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 • Postcode: 129090
 • Điện thoại: +84 396 345 678
 • Email: contact@ipreg.vn
 • Website: https://ipreg.vn

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa chính sách bảo mật này và bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên website iPREG.vn và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại chính sách bảo mật này để biết thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật này, chúng tôi yêu cầu bạn không đăng ký với chúng tôi và bạn không sử dụng website iPREG.vn. Vui lòng thoát khỏi iPREG.vn ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.